Personvernpolicy for jobbsøkere hos NORMAL

Takk for din søknad om jobb hos Normal Norge AS.

I forbindelse med rekruttering hos Normal Norge AS («NORMAL», «vi», «oss» eller «vår») behandler vi personopplysningene dine som beskrevet i denne policyen.

Vi behandler de personopplysningene som fremgår av søknaden og CV-en din samt eventuelle vedlegg, for å vurdere sin søknad. Hvis du blir innkalt til et intervju, vil vi samle inn og vurdere de opplysningene du oppgir i den forbindelse. Grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er søknaden din om inngåelse av en ansettelseskontrakt med NORMAL (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) samt vår berettigede interesse i å behandle opplysninger du selv har oppgitt til oss (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Vi kan søke på Internett etter relevant og tilgjengelig informasjon, inkludert innhold på sosiale medier. Vi vil vanligvis se etter informasjon om dine tidligere ansettelsesforhold, aktivitet, kompetanse, resultater og din generelle måte å opptre på.

Hvis stillingen du har søkt på, krever at du gjennomfører en personlighetstest eller lignende, vil du bli informert om dette når vi har behandlet søknaden din. Resultatene behandles konfidensielt, men inngår i vår vurdering av søknaden din. Grunnlaget for denne behandlingen er din forespørsel om ansettelse hos NORMAL (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

I noen tilfeller kan du bli bedt om å gi oss en kopi av rullebladet ditt. Rullebladet ditt vil bli behandlet konfidensielt, og vi vil be om ditt samtykke til behandling av rullebladet (GDPR § 8, nr. 3).

Som en del av vår vurdering av deg og din søknad kan det hende at vi innhenter referanser fra dine tidligere og/eller nåværende arbeidsgivere. Vi innhenter kun referanser fra personer som du har oppgitt i søknaden din. Vi innhenter referanser på bakgrunn av vår berettigede interesse i å kunne vurdere om vi kan ansette deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f), eller hvis du har gitt ditt samtykke (GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav a).

Vi anbefaler at søknaden din ikke inneholder sensitive personopplysninger, som f.eks. personopplysninger som avslører rase, etnisk bakgrunn, religion, fagforeningsmedlemskap, seksualitet eller helseopplysninger. Hvis utførelsen av en stilling unntaksvis stiller spesielle helsekrav, kan vi be om ditt samtykke til å behandle slike personopplysninger (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a).

Hvis du blir tilbudt en stilling hos NORMAL, vil søknaden din og andre relevante personopplysninger som samles inn i forbindelse med ansettelsesprosedyren, oppbevares i personalmappen din hos oss.

Hvis du ikke tilbys en stilling oppbevarer vi søknaden din og eventuelle ytterligere personopplysninger som samles inn i forbindelse med ansettelsesperioden, i en periode på 6 måneder etter avslaget, med mindre du har gitt ditt samtykke til at de oppbevares lengre.

Du kan alltid trekke tilbake eventuelle samtykker som du har gitt i forbindelse med ansettelsesprosedyren. Tilbaketrekkingen av samtykket ditt vil ha virkning på den fremtidige behandlingen av personopplysningene dine, men påvirker ikke lovligheten av behandlingen som er basert på samtykket før tilbaketrekkingen. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, tar du kontakt med oss.

Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg, med forbehold om visse lovbestemte unntak. Du har også rett til å protestere mot innsamlingen og den videre behandlingen av dine personopplysninger. I tillegg har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, at personopplysningene dine rettes, herunder fullstendiggjøres, hvis det er nødvendig, eller at personopplysningene dine slettes i enkelte tilfeller.

Under særlige omstendigheter kan du også be om å få en kopi av personopplysningene dine og be oss om å overføre de personopplysningene som du har gitt oss, til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, eller hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss på dataprivacy@normal.eu

NORMAL er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine.

NORMAL har følgende firmainformasjon:

Normal Norge AS
Organisasjonsnr.917 019 738
Postkasse 9564
Barstølveien 35
Sørlandssentret
4636 Kristiansand S
Norge

Hvis du ønsker å klage over behandlingen av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss på dataprivacy@normal.eu. Du kan også inngi en klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, e-mail: arkiv@datatilsynet.no, Phone number: +47 22 39 69 00

Denne personvernpolicyen ble sist oppdatert den 1. august 2020.