Generell personvernpolicy for NORMAL

Hos Normal Norge AS («NORMAL», «vi», «oss» eller «vår») prioriterer vi konfidensialitet og datasikkerhet høyt. Vi har derfor utarbeidet denne personvernpolicyen, som beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Brukere av hjemmesiden

Denne delen inneholder policyen for NORMALs behandling av personopplysninger om brukere av NORMALs nettsted www.normal.no

Innsamling av personopplysninger

NORMAL kan samle inn, behandle og oppbevare personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • når du besøker og bruker hjemmesiden vår
 • når du melder deg på NORMALs nyhetsbrev
 • når du kommuniserer med NORMAL
 • når du benytter deg av andre funksjoner og tjenester fra NORMAL

Typer personopplysninger

NORMAL kan samle inn, behandle og oppbevare følgende typer personopplysninger om deg:

 • navn, e-postadresse, telefonnummer og tilsvarende identifikasjonsinformasjon
 • interesser
 • IP-adresse
 • informasjon om din bruk av våre nettsider

Formålene med behandlingen

Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • håndtering av forespørsler fra deg
 • generell kommunikasjon
 • gi støtte
 • produkt- og tjenesteutvikling
 • statistikk og analyse

Grunnlag for behandling

NORMAL behandler først og fremst personopplysningene dine på ett eller flere av grunnlagene nedenfor:

 • Berettigede interesser: I de fleste tilfeller baserer vi behandlingen av personopplysningene dine på våre berettigede interesser i f.eks. å gjennomføre statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (der samtykke ikke er nødvendig), gi støtte samt forbedre og utvikle våre produkter og tjenester (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).
 • Samtykke: NORMAL vil bare bruke personopplysningene dine til å sende deg informasjon om våre produkter, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell via e-post hvis du har gitt ditt forutgående og uttrykkelige samtykke til dette, med mindre loven tillater oss å kontakte deg uten ditt samtykke (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre. Du kan lese mer om bruken av informasjonkapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner via følgende kobling: https://www.normal.no/cookies/

Appbrukere

Denne delen inneholder policyen for NORMALs behandling av personopplysninger om brukere av NORMALs app.

Innsamling av personopplysninger

NORMAL kan samle inn, behandle og oppbevare personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • når du laster ned og bruker appene våre
 • når du oppretter en bruker
 • når du kommuniserer med NORMAL
 • når du benytter deg av andre funksjoner og tjenester fra NORMAL

Typer personopplysninger

NORMAL kan samle inn, behandle og oppbevare følgende typer personopplysninger om deg:

 • navn, e-postadresse, telefonnummer og tilsvarende identifikasjonsinformasjon
 • interesser
 • informasjon du oppgir når du oppretter en bruker
 • IP-adresse
 • informasjon om din bruk av våre apper
 • kortopplysninger
 • kjøpshistorikk
 • appversjon
 • digitale fotavtrykk

Formålene med behandlingen

Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • gjøre appene våre og de tjenestene vi tilbyr i appene våre, tilgjengelige for deg
 • administrasjon av brukerkontoer
 • nyhetsbrev og annen markedsføringskommunikasjon
 • markedsføring generelt
 • håndtering av forespørsler fra deg
 • generell kommunikasjon
 • gi støtte
 • produkt- og tjenesteutvikling
 • statistikk og analyse

Grunnlag for behandling

NORMAL behandler først og fremst personopplysningene dine på ett eller flere av grunnlagene nedenfor:

 • Berettigede interesser: I de fleste tilfeller baserer vi behandlingen av personopplysningene dine på våre berettigede interesser i f.eks. å gjennomføre statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (der samtykke ikke er nødvendig), gi støtte samt forbedre og utvikle våre produkter og tjenester (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).
 • Samtykke: NORMAL vil kunne bruke personopplysningene dine til å sende deg informasjon om våre produkter, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell via e-post hvis du har gitt ditt forutgående og uttrykkelige samtykke til dette, med mindre loven tillater oss å kontakte deg uten ditt samtykke. I tillegg vil vi bare behandle kortinformasjonen og kjøpshistorikken din med ditt samtykke (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).
 • Avtalemessige forpliktelser: I enkelte tilfeller er behandlingen av personopplysningene dine nødvendig for å oppfylle en avtale mellom NORMAL og deg, for eksempel når du oppretter en bruker (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Kunder og besøkende i NORMALs butikker

Denne delen inneholder policyen for NORMALs behandling av personopplysninger om kunder og andre besøkende i NORMALs butikker.

Innsamling av personopplysninger

NORMAL kan samle inn, behandle og oppbevare personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • når du besøker butikkene våre
 • når du kjøper varer i butikkene våre

Typer personopplysninger

NORMAL kan samle inn, behandle og oppbevare følgende typer personopplysninger om deg:

 • dine kjøp
 • betalingsinformasjon
 • foto- og videomateriale i forbindelse med overvåkning av butikkene våre

Formålene med behandlingen

Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • gjennomføring av kjøpene dine
 • for at rettskrav skal kunne fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares

Grunnlag for behandling

NORMAL behandler først og fremst personopplysningene dine på ett eller flere av grunnlagene nedenfor:

 • Berettigede interesser: I de fleste tilfeller baserer vi behandlingen av personopplysningene dine på våre berettigede interesser i å kunne fastsette, forsvare eller gjøre gjeldende rettskrav, GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Det gjelder for eksempel for behandling av bilde- og videomateriale i forbindelse med overvåking av butikkene våre og behandling i forbindelse med klager.
 • Rettslig forpliktelse: Behandling av opplysninger om betalingsinformasjon og dine kjøp er nødvendig for å overholde gjeldende regnskapslover, momslovgivning og markedsføringslovgivning (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c).

Kontaktpersoner hos leverandører og andre samarbeidspartnere

Denne delen inneholder policyen for NORMALs behandling av personopplysninger om eiere av enkeltpersonforetak eller kontaktpersoner hos leverandører og andre samarbeidspartnere som samarbeider med NORMAL.

Innsamling av personopplysninger

NORMAL kan samle inn, behandle og oppbevare personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • når ditt foretak eller foretaket du arbeider i, inngår en avtale med NORMAL
 • når du har vist interesse for NORMALs produkter og tjenester, for eksempel ved å gi NORMAL visittkortet ditt
 • når du samarbeider og kommuniserer med NORMAL

Typer personopplysninger

NORMAL kan samle inn, behandle og oppbevare følgende typer personopplysninger om deg:

 • navn, e-postadresse, telefonnummer og tilsvarende identifikasjonsinformasjon
 • individuell informasjon, for eksempel foretrukne språk
 • organisasjonsinformasjon som for eksempel foretakets navn og adresse, stillingstittel, ansettelsesområde, primært arbeidssted og -land
 • kontraktsinformasjon som for eksempel ordrer, fakturaer, kontrakter og andre avtaler mellom ditt foretak (eller din arbeidsgiver) og NORMAL, som kan for eksempel kan inneholde din kontaktinformasjon
 • finansiell informasjon, som for eksempel betalingsbetingelser, bankopplysninger og kredittvurderinger

Slike opplysninger kan vi motta direkte fra deg (hovedsakelig gjennom e-post og annen korrespondanse med deg) eller fra en tredjepart som for eksempel arbeidsgiveren din.

Formålene med behandlingen

Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • generell planlegging, oppfyllelse og administrasjon av samarbeid, herunder kontrakter
 • administrasjon som for eksempel behandling av betalinger, evaluering av kredittvurderinger, regnskapsføring, revisjon samt støtte
 • nyhetsbrev og annen markedsføringskommunikasjon
 • gjennomføring av forespørsler fra deg
 • generell kommunikasjon
 • produkt- og tjenesteutvikling
 • statistikk og analyse
 • overholdelse av gjeldende lovgivning og forskrifter, for eksempel oppfyllelse av våre forpliktelser til å forhindre ulovlige aktiviteter
 • håndtering av konflikter

Grunnlag for behandling

NORMAL behandler først og fremst personopplysningene dine på ett eller flere av grunnlagene nedenfor:

 • Avtalemessige forpliktelser: I enkelte tilfeller er behandlingen av personopplysningene dine nødvendig for å oppfylle en avtale (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).
 • Berettigede interesser: Vi kan behandle personopplysningene dine på bakgrunn av våre berettigede interesser i for eksempel å administrere den daglige driften i overenstemmelse med lovlige og rettferdige forretningsmetoder, herunder planlegging, utførelse og administrasjon av samarbeidet eller våre berettigede interesser i for eksempel å utføre kredittvurderinger, statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter (der samtykke ikke er nødvendig), yte støtte samt forbedring og utvikling av våre produkter og tjenester. Behandlingen kan også være nødvendig for vår berettigede interesse i å forhindre svindel eller fastsette, forsvare eller gjøre gjeldende rettskrav (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).
 • Rettslig forpliktelse: Behandlingen av personopplysningene dine vil i noen tilfeller være nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser, som for eksempel vår forpliktelse til å forebygge ulovlige aktiviteter (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c).
 • Samtykke: I særlige tilfeller og bare når ingen andre behandlingsgrunnlag gjelder, kan NORMAL be deg særskilt om ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). NORMAL vil for eksempel kunne bruke personopplysningene dine til å sende deg informasjon om våre produkter, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell via e-post hvis du har gitt ditt forutgående og uttrykkelige samtykke til dette, med mindre loven tillater oss å kontakte deg uten ditt samtykke.

Utlevering til andre behandlingsansvarlige og databehandlere

For å oppnå formålene nevnt over kan vi utlevere personopplysningene dine til tredjeparter som på bakgrunn av et kontraktsforhold med NORMAL leverer relevante ytelser. Dette kan for eksempel være IT-leverandører, e-postleverandører og leverandører av markedsføring. Slike tjenesteleverandører vil bare behandle personopplysninger i overensstemmelse med våre instruksjoner i henhold til inngåtte databehandlingsavtaler.

I forbindelse med NORMAL sin utvikling kan selskapsstrukturen endre seg, f.eks. ved helt eller delvis salg av NORMAL. I tilfelle delvis overføring av eiendeler, som inneholder personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget for den tilknyttede utleveringen av personopplysninger som regel GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, siden NORMAL har en berettiget interesse i å overføre deler av sine eiendeler og gjøre kommersielle endringer.

Dine personopplysninger utleveres som regel ikke utover dette til en tredjepart uten din tillatelse. Under visse omstendigheter og i samsvar med loven kan det imidlertid være nødvendig å utlevere personopplysningene dine til:

 • politiet
 • advokater
 • revisorer
 • domstoler
 • offentlige myndigheter
 • potensielle kjøpere
 • konserntilknyttede selskaper

Hvis personopplysningene dine overføres til databehandlere eller behandlingsansvarlige som er etablert i land utenfor EU/EØS og som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil en slik overførsel baseres på EU-kommisjonens standardavtalevilkår.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

NORMAL er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine.

NORMAL har følgende firmainformasjon:

Normal Norge AS
Organisasjonsnr.917 019 738
Postkasse 9564
Barstølveien 35
Sørlandssentret
4636 Kristiansand S
Norge

Som registrert har du følgende rettigheter:

 • Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg.
 • Du har rett til å protestere mot vår innsamling og videre behandling av dine personopplysninger.
 • Du har rett til retting og sletting av personopplysningene dine, med forbehold om enkelte lovbestemte unntak, herunder bokføringsloven.
 • Du har rett til å be oss om begrensning av personopplysningene dine.
 • Under visse omstendigheter kan du også be om å få en kopi av personopplysningene dine og om overføring av de personopplysningene du har gitt til oss, til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
 • Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker, som du måtte ha avgitt. Vi vil deretter slette personopplysningene dine, med mindre vi kan fortsette behandlingen på et annet grunnlag. Du kan melde deg av nyhetsbrevet vårt ved å klikke på koblingen nederst i nyhetsbrevet.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, eller hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, er du velkommen til å kontakte oss på dataprivacy@normal.eu

Hvis du ønsker å klage over behandlingen av personopplysningene dine, er du også velkommen til å kontakte oss på dataprivacy@normal.eu. Du kan også inngi en klage til Navn: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, e-mail: arkiv@datatilsynet.no, Phone number: +47 22 39 69 00

Endringer i personvernpolicyen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen fra tid til annen. Ved endringer vil datoen nederst i personvernpolicyen bli endret. Den til enhver tid gjeldene personvernpolicyen vil være tilgjengelig på nettstedet vårt og appen vår «NORMAL».

Denne personvernpolicyen ble sist oppdatert den 1. august 2020.