Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen

Normal ønsker en slutt på straffeforfølgelsen av voksne cannabisbrukere. Vi ser for oss en modell der cannabis reguleres på en tilsvarende måte som alkohol reguleres i dag.

Skattepenger skal ikke gå til å straffe mennesker som i all hovedsak kun skader seg selv. De 9% som utvikler problematisk bruk skal møtes med hjelp – ikke politi! (Kilde: FNs narkotikakontor).

Flere og flere land i Europa prøver ut mer skadereduserende tiltak, og det med gode resultater. Norge må også tørre dette.